Det mest effektive og miljøvennlige alternativet for fjerning av stubber.
Pris:
Døgn kr. 1.500,-. Helg kr. 3.000,-.

Depositum 500,-.