Det mest effektive og miljøvennlige alternativet for fjerning av stubber.
Pris:
Døgn kr. 1.250,-. Helg kr. 2.500,-.

Depositum 500,-.