VILKÅR FOR LEIE AV TILHENGERE

 

-          Leietaker er ansvarlig for hengeren fra uthenting til innlevering. Leietakers egenandel ved skade er kr. 4.000,-. 

-          Leietaker skal ved uthenting besiktige hengeren for skader og feil. Disse skal meldes til utleier før  hengeren tas i bruk.

-          Hengeren får kun brukes av personer med førerkort klasse. For Bilfrakthenger og tipphenger BE eller høyere klasse.

-          Hengeren får ikke brukes i utlandet med mindre det avtales særskilt. For bruk i Sør-Norge er depositumet kr. 2.000,-.

-          Leietaker er anvarlig for at hengeren brukes ihht. gjeldende lover og regelverk.

-          Evnt. bøter eller avgifter for feilparkering betales av leietaker.

-          Utleier er ikke anvarlig for merutgifter/kostnader som leietaker påføres som følge av   havari.

-          Leietaker er i leieperioden ansvarlig for all skade på hengeren, uansett årsak. Dette gjelder også punktering. Leietaker er ansvarlig for at skademelding fylles ut. Manglende skademelding medfører at utleier retter krav direkte til leietaker uansett skade og skyld.

-          Skader eller feil på hengeren som oppstår i leieperioden skal umiddelbart meldes utleier.

-          Leietaker plikter å tilbakelevere hengeren rengjort og innen avtalt tid. Forsinket tilbakelevering utløser krav om nytt leiedøgn. For ikke rengjort henger kreves kr. 300,- ekstra.

-          Dersom det avtales at utleier ikke møter ved innlevering av hengeren, må leietaker ta bilde av hengerens drag, høyre og venstre hjulbue samt bakparti. Dette for å unngå tvil om leietakers uskyld.

-          Depositum på kr. 500,-/2.000,- samt avtalt leiebeløp betales til konto 1206.36.93543 FØR hengeren tas i bruk og betraktes som aksept av disse vilkår.

 

 

Gode råd til turen:

-          Vognkort finner du i kortholder på draget.

-          Kjøretøy skal stroppes fast rundt hjulene- ikke i karosseri og slepekrok.( viktig)

-          Sveiv opp nesehjulet og fest dette skikkelig.

-          Kople til strømkontakten og sjekk alle lys.

-          Sjekk at kjørebroer er sikret.

-          Sjekk at støttelabber er sikret og at sveiva ligger godt fast i dragets høyre vange.

-          Sjekk lufttrykk i dekkene. For bilfrakthenger skal lufttrykket være 2,5-3  kp ved tom henger, og 4 kp ved 1600 kg. last. Ved tyngre last jo mer luft. Maks 6 kp.

 

Ved tilbakelevering:

-          Sett bremsen på.

-          Sveiv ned nesehjulet.

-          Se til at 7 polet overgang sitter fast i støpsel.

-          Sett på kulekoplingslås og lås fast med kodehengelås. NB. Sett siffrene i en annen kombinasjon enn koden.

-          Informer utleier om at hengeren er på plass.